Werkgroep Ruimtelijke Ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening neemt deel aan gemeentelijke overlegstructuren en adviseert en stimuleert dat in ruimtelijke plannen, in het bijzonder die voor het buitengebied en die waar de Dommel in voorkomt, waar ook daadwerkelijk rekening wordt gehouden met natuur.

De overheid behartigt in haar beleid ook de belangen van natuur en landschap. Het rijk heeft het realiseren van de ecologische hoofdstructuur vastgelegd in het Natuurbeleidsplan, de Provincie in het Streekplan. De gemeente moet dit beleid o.a. verwerken in haar bestemmingsplan 'Buitengebied".

Contactpersoon:
Nico Landwehr-  Johan

0411 68 37 09

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!